Greasemonkey Manual:Installing Scripts

From GreaseSpot Wiki
Revision as of 06:08, 2 July 2011 by 69.157.137.115 (talk)
Jump to navigationJump to search

// @name Poker Bettor Status // @namespace d2jsp // @include http://forums.d2jsp.org/topic.php?t=*&f=* // @include http://forums.d2jsp.org/user.php?i=* // @include http://forums.d2jsp.org/pm.php?c=* // ==/UserScript==

var TRUSTED = []; var ACTIVE = []; var REGULAR = []; var WELCHERPB = []; var WELCHER = []; var BLACKLIST = []; var MED = [];

function getElementsByClassName(classname, par){

 var a=[];
 var re = new RegExp('\\b' + classname + '\\b');
 var els = par.getElementsByTagName("*");
 for(var i=0,j=els.length; i<j; i++){
   if(re.test(els[i].className)){
    a.push(els[i]);
   }
 }
 return a;

};

function resolveBettorType(name){ var i;


for(i=0;i<MED.length;i++){ if(name == MED[i]){ return 'med'; } }

for(i=0;i<BLACKLIST.length;i++){ if(name == BLACKLIST[i]){ return 'blacklist'; } }

for(i=0;i<TRUSTED.length;i++){ if(name == TRUSTED[i]){ return 'trusted'; } }

for(i=0;i<WELCHERPB.length;i++){ if(name == WELCHERPB[i]){ return 'welcherpaidback'; } }

for(i=0;i<REGULAR.length;i++){ if(name == REGULAR[i]){ return 'regular'; } }

for(i=0;i<WELCHER.length;i++){ if(name == WELCHER[i]){ return 'welcher'; } }

for(i=0;i<ACTIVE.length;i++){ if(name == ACTIVE[i]){ return 'active'; } }

return 'unknown'; };

function createHTML(div,user){ var br = document.createElement('BR'); var holder = document.createElement('B'); holder.innerHTML += '<a href="http://forums.d2jsp.org/forum.php?f=104"' +

' title="Bar and Pub Games" target="_blank">Poker Status</a>: ';

switch(resolveBettorType(user)){

case 'med':
 holder.innerHTML += 'Mediator';
 break;
case 'welcher':
 holder.innerHTML += 'Welcher';
 break;
case 'active':
 holder.innerHTML += 'Active';
 break;
case 'welcherpaidback':
 holder.innerHTML += 'Paid-Back';
 break;
case 'trusted':
 holder.innerHTML += 'Trusted';
 break;
case 'blacklist':
 holder.innerHTML += 'Blacklist';
 break;
case 'regular':
 holder.innerHTML += 'Regular';
 break;

case 'unknown':

holder.innerHTML += 'Unknown';
break;

}

var beforeEle = div.getElementsByTagName('DIV')[0]; div.insertBefore(holder,beforeEle); div.insertBefore(br,beforeEle); };

function doThePage(){ var divs = getElementsByClassName('bc1',document); var names = document.getElementsByTagName('DT'); var name,str,nameOffset,divOffset; nameOffset = 0; divOffset = 0;

for(var i=0;i<divs.length;i++){ if(names[i + nameOffset].innerHTML == 'User Poll'){ nameOffset++; }

if(window.location.href.indexOf('pm.php?') > 0){ nameOffset = 2; divOffset = divs.length - 1; }

if(window.location.href.indexOf('index.php?act=Post&c') > 0){ nameOffset = 1; }

str = names[i + nameOffset].firstChild;

if(str.innerHTML.indexOf('<') == 0){ str = str.firstChild; }

str = str.innerHTML;

var idx = str.indexOf('<'); if(idx != -1){ name = str.substring(0,idx) }else{ name = str; }

name = name.replace(/ /gi,);

createHTML(divs[i + divOffset],name.toUpperCase());

if(window.location.href.indexOf('pm.php?') > 0 || window.location.href.indexOf('user.php?i') > 0){ break; } } };

function getNames(){ GM_xmlhttpRequest( { method: 'GET', url: 'http://pokerlist.angelfire.com/', headers: { 'User-agent': 'Mozilla/4.0 (compatible) Greasemonkey', 'Accept': 'application/atom+xml,application/xml,text/xml', }, onload: function(response) { var str = response.responseText;

var names = str.substring(str.indexOf('StArToFmYBETTORlIsT') + 19,str.indexOf('EnDoFmYBETTORlIsT')); eval(names); doThePage(); } });

};

getNames();